බොරැල්ලේ ලෙස්ලි රණගල මාවත අතුරු මාර්ගයක් පොලිසිය විසින් තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.

එම ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගලයන් හතරදෙනෙකු වාර්තා වීම නිසා මෙම පියවර ගෙන ඇත.

ඔවුන් ඇසුරු කළ පුද්ගලයන් පිරිසක් කොරෝනා පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට කටයුතු කර ඇති නමුත් ඉක් කිසිවෙකු ආසාදිත යයි හෙළිවී නැත

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්