මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය සිද්ධ වන දැව මංකොල්ලයක් වාර්තා කිරීමට ගිය දෙමළ මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනකුට දැව මකොල්ලකරුවන් දැඩි ලෙස පහර දී ඇති බව වාර්තා වේ.

මුලතිව් පොලිසිය මේ වනවිට  ප්‍රහාරයට ගොදුරු වූ කනපතිපිල්ලේ කුමනන් සහ ෂන්මුගම් තවසීලන්ගෙන් කටඋත්තර ලබ ගනිමින් සිටී.

පසුගියදා වව්නියාවේ රාජ්‍ය උත්සවයක් අමතමින් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා කියා සිටියේ වන්නියේ කැලෑ විනාශය බරපතළ ලෙස සිදුවන බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්