විමල් වීරවංශ යනු කුහකයෙක් බවත් ඔහුගේ ඊළඟ ඉලක්කය රාජපක්ෂවරුන් ගෙදර යවන එක බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා සඳහන් කරයි.

තම පුද්ගලික සමාජ ජාල ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්