කිලිනොච්චිය ජෙයපුරම් ප්‍රදේශයේ යුද්දය හේතුවෙන් අතහැර දමා තිබූ කුඹුරු ඉඩම් අක්කර 100 ක් මුල් අයිතිකරුවන් වෙතට ලබා දීමට පියවර ගත් බවට කිලිනොච්චිය වනසංරක්ෂණ කාර්යාලය පවසයි.

1980 හා 1983 වසරේදී පැවති යුද වාතාවරනය හේතුවෙන් ජෙයපුරම් ප්‍රදේශයේ ජනතාව දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශයන්ට ගොස් යුද්දයෙන් පසුව එම වැසියන් නැවත පදිංචියට පැමිණ වසර 10 කට අධික කාලයක් ගත වුනද කුඹුරු ඉඩම් නොලැබීමෙන් දැඩි අපහසුතාවයන්ට මුහුණ පෑමට සිදු විය.

මේ පිළිබඳව කිලිනොච්චිය වන සංරක්ෂණ කාර්යාලය, පලෙයි අඩවි කාර්යාලය හා බීට්ටු නිලධාරී කාර්යාලයන් වෙතට අදාල වැසියන් විසින්ගෙන් කර තිබූ ඉල්ලීමකට අනුව එම නිලධාරීන් විසින් අදාල කුඹුරු ඉඩම් අක්කර 100 ක් තාවකාලිකව නිදහස් කොට ගොවිතැන් කටයුතු වෙනුවෙන් ලබා දුන් බවට් ඉදිරියේදී අදාල ඉඩම් නීත්‍යානුකූලව ලබා දීමටද පියවර ගන්නා බවට වනසංරක්ෂණ නිලධාරීන් වැඩිදුරටත් පවසා සිටියහ.

එමෙන්ම කුඹුරුවල මුල් අයිතිකරුවන් කියා සිටියේ තමන් යුද්දයෙන් පසුව වතුකරයේ සිට නැවත පදිංචියට පැමිණි බවටත් වතුකර ජනතාව හේතුවෙන් තමන් දුෂ්කරතාවයන් රැසකට මුහුණ පා ඇති බැවින් අදාල කුඹුරු ඉඩම් ලැබීම පිළිබඳව සතුටු වන අතරම යුද්දය හේතුවෙන් දමා ගිය අක්කර 500 කට අධික මුල් ඉඩම්ද නැවත තමන්ට නැවත ලබා දීමට කටයුතු යොදන ලෙසටය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්