වව්නියාව සහ යාපනය ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයන් අද (12) සිට වසදමා තාවකාලික නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වශයෙන් පිහිටුවීමට යුද හමුදාව විසින් පියවර ගෙන ඇත.

පවතින කොවීඩ් 19 වයිරසයේ බලපෑම හා අවධානම හේතුවෙන් අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයන්හි සිසු සිසුවියන්ට නිවාඩු ලබා දී ඊයේ සවස සිට එම වද්‍යාපීඨයන්හි අධ්‍යාපනය ලැබූ සිසු සිසුවියන් ඔවුන්ගේ නිවෙස් වෙතට රැගෙන යාම යුදහමුදාව විසින් සිදු කරනු ලැබීය.

වන්නි ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ වව්නියාව ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය පාලනය අධීක්ෂණය කරනු ලබන අතර යාපනය ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය විසින් යාපනය අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයන් අධීක්ෂණය කරනු ලබයි.

මේ අතර වව්නියාව විද්‍යාපීඨයේ පිහිටුවා ඇති නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට අද දිනයේදී නිරෝධායනය වන පිරිස් 350 කට අධික පිරිසක් රැගෙනවිත් නිරෝධායනය කරවීමට පයවර ගෙන ඇති බවටද වාර්ථා වෙයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්