කොරෝනා ආසාදිතයෙකු පැමණීම හේතුවෙන් මොරටුව පිහිටි Medihelp රෝහල වසා දමා තිබේ.

රෝහල නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් කළ දැනුම්දීමක් මත මෙම පිරිවර ගත් බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්