ස්පාඤ්ඤයේ පැවති ලැම්බෝගිනි සුපර් ට්‍රෝෆියෝ 2020 මෝටර් රථ තරඟාවලියේ ප්‍රෝ ඒ එම් කාණ්ඩායේ 03 වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට මෝටර් රථ ධාවන ශූර ඩිලන්ත මාලගමුව සමත් වී ඇත.

මෝටර් රථ ධාවන ශූර ඩිලන්ත මාලගමුව ලද මෙම ජයග‍්‍රහණයට ක‍්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ ද සුබ පැතුම් එක්කර තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්