රටතුළ පවතින වාතාවරණය අනුව බන්ධනාගාර තුලට කොවිඩ් 19 වෛරසය ඇතුළුවීම වැළැක්වීමත්, බන්ධනාගාරතුළ පැතිරීම වැළැක්වීම සදහාත් අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ විසින් බන්ධනාගාර පාලනාධිකාරියට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරන ලෙසත් ඉදිරියේදී ඇතිවන ඕනෑම තත්වයකට මුහුණ දීම සදහා අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරන ලෙසත් ඇමතිවරිය විසින් උපදෙස් ලබාදී ඇති අතර මේ සදහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගය ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා ඇත.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී ලංකාවේ සියලුම බන්ධනාගාරවල රැදවියන්ගේ අහඹු (Random) PCR පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට නියමිත අතර යම් හෙයකින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් හමුවුව හොත් බන්ධනාගාර ජනගහනයට එය කාන්දු නොවන පරිදි ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට අවශ්‍ය විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමටද ඇමතිවරිය විසින් මෙහිදී උපදෙස් ලබාදී ඇත.

අහඹු PCR පරීක්ෂණ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ටද සිදුකිරීමට නියමිතය.

මේ වන විට ලංකාවේ සියලුම බන්ධනාගාර භාහිර පුදගලයින්ට ඇතුළුවීම නවතා ඇති අතර බන්ධනාගාරතුළට වෛරසය පැතිරීමට ඇති සියලුම අවස්ථා අවහිර කිරීමේ අරමුණින් මෙම පියවර ගෙන ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්