සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ විසින් හඳුන්වා දී ඇති සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන් නීති බවට පත්කිරීමට කටයුතු කරන බව සෞඛ්‍ය ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සඳහන් කරයි.

අදාළ නීති මේ වන විටත් කෙටුම්පත් කරමින් ඇති බව ද බොහෝ දුරට හෙට දිනය වන විට මෙම නීති ගැසට් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවද ඇය පවසයි.

මුඛ ආවරණ පැළඳීම, මීටරයක දුරක් පවත්වා ගැනීම වැනි කටයුතු අනිවාර්ය නීතියක් බවට පත් වන බවත් ඒවා අනුගමනය නොකරන පුද්ගලයන් වරෙන්තු රහිතව අත්අඩංගුවට ගත හැකි වනු ඇතැයිද ඉන්පසුව අකරණයක් හමුවට පමුණුවා රුපියල් 10,000ක දඩ මුදලක් හෝ මාස හයක සිර දඬුවමක් හෝ ඒ දෙකම නියම කල හැකි යයිද ඇය පැවසුවාය.

එමෙන්ම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නොතකමින් ආයතන ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයන්ට අදාළ වන ලෙස මෙම නීති පනවන බව ද කියා සිටියාය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්