05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අද පැවැත්වෙනවා. ඒ, සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුවයි. දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව පිළිබඳ පූර්ණ අවධානය යොමු කරමින් මෙවර 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ. ඒ අනුව විභාග මධ්‍යස්ථානවල සෞඛ්‍යාරක්ෂාව තහවුරු කර ඇති බව ද මෙහිදී ප‍්‍රකාශ කෙරුණා.

මෙවර 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ඉදිරිපත් වන විභාග අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව තුන්ලක්ෂ 31,694 ක්. විභාග මධ්‍යස්ථාන 2,936 කදී එම විභාගය පැවැත්වෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්