රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා පිස්සෙක් යයි ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලයේ සභාපති මහින්ද පතිරණ මහතා සඳහන් කරයි.

එවන් පිස්සෙක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ක්‍රියාවට නංවන්න ජනවරම ඉල්ලුවේ මන්දැයි ඔහු ප්‍රශ්න කරයි.

තම සමාජ ජාල ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ඔහු ඒ මහතා මේ අදහස් පළ කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්