ලෝක වෙළඳපොළේ බොරතෙල් මිල ගත වූ සතියේදි සියයට 10 කින් පමණ ඉහළ ගොස් තිබේ. තෙල් නිෂ්පාදනය කරන මෙක්සිකෝ බොක්කේ සුළි කුණාටුව එලෙස තෙල් මිල ඉහළ යාමට එක් හේතුවකි.

ඊයේ දිනය වන විට බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඇමරිකානු ඩොල් 42 යි ශත 85 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, ඇමරිකානු ඩබ්ලිව්.ටී.අයි තෙල් බැරලයක මිල සටහන් වූයේ ඩොලර් 40 යි ශත 60 ක් ලෙසයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්