20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් වන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය අවසන් කර තිබේ.

ඒ අනුව එම තීරණය කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා වෙත ලබාදී ඇති බව කථානායක කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

එළැඹෙන විසිවෙන දා එම තීරණය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්