ත්‍රිකුණාමලය, චීන වරාය කුරුස කන්ද පුදබිමට කිසියම් පිරිසක් විසින් හානි කර තිබේ.

දේවස්ථානයේ මීසම් පාලක ජෝර්ජ් දිසානායක පියතුමන් පවසන්නේ, එම ස්ථානයට නිරන්තරයෙන් අන්තවාදීන්ගෙන් බලපෑම් එල්ලවන බවය.

ත්‍රිකුණාමලය, චීන වරාය නාච්චිකුඩා ප්‍රදේශයේ පිහිටි මේ ශුද්ධ භූමිය කතෝලික ජනතාවගේ ආදරය දිනාගත් වන්දනීය ස්ථානයකි.

ඉකුත් 5 වැනිදා පූජාව පැවැත්වීමට එහි ගිය පියතුමන්ට සහ බැතිමතුන් පිරිසකට අන්තවාදීන් පිරිසක් විසින් නැවතත් බාධා එල්ල කර තිබුණි.

මීට පෙරද, අවස්ථා කිහිපයකදී අදාළ කණ්ඩායම් විසින් එම ස්ථානයට හානි සිදුකළ බව ජෝර්ජ් දිසානායක පියතුමා සඳහන් කළහ. 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්