දැනට ඔස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිව සිටින ස්ථීර පදිංචිකරුවන්ගේ විදෙස් සහකරුවන්/සහකාරියන් එරට ස්ථීර වීසා ලබාගැනීමට නම් ඉංග්‍රීසි භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයකින් සමත් විය යුතු බව එරට රජය පවසයි.

මෙම ආන්දෝලනාත්මක ආගමන අවශ්‍යතාව එරට පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුවහොත් 2021 ජුනි මස සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය.

එමගින් ස්ථීර වීසා සඳහා යමෙක් ඉල්ලුම් කරන විට ඔහුගේ/ඇයගේ සහකරු/සහකාරිය තම ඉංග්‍රීසි දැනුම් මට්ටම තහවුරු කළ යුතුය.

සමහරු මෙම නව ක්‍රමවේදය වෙනස් කොට සැලකීමක් ලෙස හඳුන්වන අතර ඔස්ට්‍රේලියානු රජය පවසන්නේ එමගින් සමාජ සබදතා වර්ධනය වන බවය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්