කැළණි ගඟ දෙපස පිහිටා ඇති පරිසර වාර්තා ලබානොගත් කර්මාන්ත ශාලා සම්බන්ධයෙන් දෙසතියක් ඇතුළත වාර්තාවක් සකස් කර ඉදිරි කි‍්‍රයාමාර්ග ගන්නා බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති එස්. අමරසිංහ කියාසිටියා.

පරිසර වාර්තා ලබා නොගත් කර්මාන්තශාලා 4,000 ක් පමණ කැළණි ගඟ දෙපස පවතින බව පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ඉකුත්දා පැවති සාකච්ඡාවකදී පරිසරවේදීන් අනාවරණ කළා.

එවැනි කර්මාන්තශාලා හඳුනා ගෙන වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස විෂයභාර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට නියෝග කළේ ඒ අනුවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්