සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා පොළොන්නරුවේ සිට ඒකල කර්මාන්ත ශාලාවකට සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 150ක් රැගෙන ආ ලොරි දහයක් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය භාරයට ගෙන ඇත.

අධිකාරියේ ක්ෂණික දුරකථන අංකයට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව පෙරේදා (6 වැනිදා) රාත්‍රියේ මෙම වැටලීම කර ඇත.

මනුෂ්‍ය පරිභෝජනයට සුදුසු සහල් සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කිරීම තහනම් කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. මෙම ලොරි අත්අඩංගුවට ගත්තේ ඒ අනුවය. මෙම සහල් තොගයේ වටිනාකම රුපියල් කෝටියකට අධික වෙයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්