දිවුලපිටිය ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාව ආශිතව ඇතිවි තිබෙන කොරෝනා පොකුර ආසාදිතයන් 1034 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මේ වන විට එම රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා මිනුවන්ගොඩ රෝහල හා මාලඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල වෙන් කර තිබේ.

ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් සඳහා පරීක්ෂණ තවදුරටත් සිදු කිරීමින් ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්