නාව්ක හමුදාවේ සෙබළුන් 50 ක පමණ පිරිසක් නිරෝධායනට යොමු කර ඇත.

ඔවුන් යාපනය ප්‍රදේශයේ විනෝද චාරිකාවක් යමින් සිටි දුම්රිය මැදිරියක මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා වැළඳුණු කාන්තාවට ප්‍රතිකාර කළ හෙදියක් ගමන් කිරීම හේතුවෙන් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගැන තිබේ.

එම සෙබල පිරිස දඹකොළපටුන නාවික හමුදා කඳවුර තුළම නිරෝධායන ලක්කර ඇත.

එම දුම්රිය මැදිරියේ ගමන් ගත් සෙසු පිරිස හඳුනා ගැනීමට කටයුතු සිදුවෙමින් තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්