මුතුරාජවෙල තෙත්බිමේ අක්කර 700ක් කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයකු විසින් නීති විරෝධී ලෙස අත්පත් කරගෙන ඇතැයි හෙළි වී තිබේ.

එම තෙත්බිමේ මුළු අක්කර ප්‍රමාණය 7850 කි.

පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කරන්නේ පාරිසරික වශයෙන් ඉතා වැදගත් මෙම බිම් කලාපය තුළ එම ව්‍යාපාරිකයා තම ව්‍යාපාර ආයතන පවත්වාගෙන යන බවට හෙළිවී ඇති බවයි.

මුතුරාජවෙල තෙත්බිම් විනාශ කරන මෙම කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයා සම්බන්ධයෙන් වහා පියවර ගන්නා ලෙස ඇමැතිවරයා බලධාරීන්ට නියෝග දැනුම් දී තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්