ගංජා වගා කර අපනයනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති සියළු විදේශීය ණය ප‍්‍රමාණය 2025 වසර වන විට ගෙවා නිම කළ හැකි බව වෙලද ඇමැති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරයි.

මෙම ගංජා ශාකයේ ඖෂධීය වටිනාකම කොටස් විදේශීය රටවලට අපනයනය කිරීම මගින් ඉතා විශාල විදේශ විනිමයක් උපයාගත හැකි බවද ඔහු පවසයි.

ගංජා වගාවන් ඇති කර එයට හමුදා ආරක්ෂාව යොදා රැකගත හැකි බව පවසන ඔහු විදේශයන්ට අපනයනය කිරීමෙන් මේ රටට අවශ්‍ය සියලුම ආනයනික ද්‍රව්‍ය මිලට ගත හැකිද පැවසීය.

ගුවන් විදුලි වැඩසටහනක් සමඟ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් ඇමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්