නව ආණ්ඩුව පත් වූ දා සිට අද දක්වා දිනකට වනාන්තර අක්කර හත බැගින් විනාශ කර ඇතැයි පරිසර සංවිධාන තහවුරු කර ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජයවර්ධන මහතා සඳහන් කරයි.

මෙරට ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට පුරවැසියන් ලෙස සියලුම දෙනා එක්විය යුතු බවද ඔහු කියා සිටියේය.

නියෝජ්‍ය නායකයා මේ බව කියා සිටියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ විසින් සංවිධානය කළ ‘පරිසර හඬ’ වැඩසටහනකට එක්වෙමිනි.

ලෝක උරුම සිංහරාජ වනාන්තරය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගත් තීරණය රටම දුටු බවත් පරිසර විනාසය දැන් මෙරට ලොකුම මාතෘකාවක් බවට පත්වී ඇති බවත් ඔහු කියා සිටියේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්