පළාත් සභා රටට අනවශ්‍ය බවට ප්‍රබල හඬක් නැගූ පළාත් සභා විෂය භාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහා කොමසාරිස්වරයා වන ගෝපාල් භාග්ලේ මහතා මුණගැසී ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

ඒ ඉන්දිය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුවය.

භාග්ලේ මහතා හා සරත් වීරසේකර මහතා අතර ඇතිවූ සාකච්ඡා පිළිබඳ තොරතුරු කිසිවක් වාර්තා වී නොමැත.

ඉන්පසු සරත් වීරසේකර මහතා පළාත් සභා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් කරනු දක්නට නො ලැබීම ද විශේෂත්වයකි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්