මීමුරේ ගම්මානයට හුන්නස්ගිරියේ සිට ඇති මාර්ගය පිළිසකර කර දෙන ලෙස මහාමාර්ග ඇමති ජොන්ස්ටන් ප‍්‍රනාන්දු මහතා උපදෙස් දී තිබේ.

කිලෝමීටර් 19 ක දිගින් යුත් මෙම කොටස ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කඩිනමින් සිදු කරන්නැයි මහනුවර දිස්ත්‍රික් මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ සමාලෝචන කමිටුවේ දී ඇමැතිවරයා බලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 250 කට ආසන්න මුදලක් වැය වෙතැයි ගණන් බලා තිබේ.

මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ඉතා ඉක්මනින් ඇරඹීමට නියමිතය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්