20 වෙනි සංශෝධනය මගින් විගණාකාධිපතිගේ බලය සීමා අඩු නොකළ යුතු බව ජල සම්පාදන ඇමැති වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සඳහන් කරයි.

විගණකාධිපතිවරයාට ඕනෑම ආයතනයක් විගණනය කිරීමේ අයිතිය තිබිය යුතු යැයි ද ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

එමෙන්ම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ලබා දිය යුතු බවද ඔහුගේ අදහසයි.

මෙම සංශෝධනය මගින් අවශ්‍යව පැවති ජනාධිපතිවරයාගේ සීමා කොට තිබූ බලය ඉවත් කර ඇතැයි පැවසූ ඔහු තමන් මෙම අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව නොව ආණ්ඩුව නිවැරදිව ඉදිරියට ගෙනයාමට බවද පැවසීය.

උත්සව සභාවක් අමතමින් ඇමැතිවරයා මෙම අදහස් පල කරන ලදී.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්