භාවිත කළ උපත්පාලන කොපු 345,000ක් වියට්නාමයේ දකුණු පළාතේ ගබඩාවක තිබී සොයාගැනීමට එරට පොලීසිය සමත්වී තිබේ.

එම උපත්පාලන කොපු සෝදා පිරිසිදුකර නැවත නීතිවිරෝධී ලෙස වෙළෙඳපොළ ට නිකුත් කිරීම සිදුකර ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් වියට්නාම් රජයේ රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශය කර ඇත.

පාවිච්චි කළ උපත්පාලන කොපු පිරවූ මලු රාශියක් එම ගබඩාව තුළ තිබෙන ආකාරය වියට්නාම් ටෙලිවිෂන් (VTV) ඔස්සේ  විකාශය කළේය.

ඒවා සොයාගෙන ඇත්තේ “බින්හ් ඩුඔන්ග්” නම් පළාතෙනි.

මලුවල පුරවා තිබු පාවිච්චි කළ උපත්පාලන කොපු බරින් කිලෝ 360ක් පමණ වූ බව පොලීසිය පැවසීය.

එම ගබඩාවේ හිමිකරු පවසා ඇත්තේ නොහඳුනන පුද්ගලයෙකුගෙන් මාසිකව “පාවිච්චි කර තිබු උපත්පාලන කොපු”, මලුවල පුරවා ලැබෙන බවය.

පොලීසිය පැවසුවේ එසේ ලැබෙන උපත්පාලන කොපු උණුවතුරේ තම්බා, වේලා එහි හැඩය සකසා නැවත ඇසුරුම්කර වෙළෙඳපොළ ට නිකුත් කර ඇති බවය.

මෙසේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ උපත්පාලන කොපු කොපමණ ප්‍රමාණයක් මේ වන විට විකුණා ඇත්දැයි අපැහැදිලි බව එරට මාධ්‍ය වාර්තාවල දැක්වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්