චීන රජය මෙරට ගොවි ජනතාවට නොමිලේ ලබා දුන් ඩීසල් ලීටර් මිලියන 6.8ක ප්‍රමාණය අස්වනු නෙලීම සඳහා ගොවීන් වෙත බෙදා හැරීම මේ වනවිට ගොවි ජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කෙරෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පැවසීය.

චීන රජය විසින් මෙරට වී ගොවීන් සඳහා ලබා දෙන ලද ඩීසල් තොගය බෙදා හැරීමට රුපියල් මිලියන 122ක් රජය මගින් වැය කිරීමට නියමිත බවත් අදාළ ඩීසල් තොගය ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් දිවයින පුරා බවුසර් මගින් බෙදා හරිනු ඇති බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසයි.

මීට අවශ්‍ය මුදල් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය මගින් ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ගුණදාස සමරසිංහට උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර ඒ අනුව, මෙම වසරට ලැබීමට නියමිත මුදල් ප්‍රතිපාදන යොදා ගනිමින් අදාල මුදල ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ගෙවීමට කටයුතු යොදා ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා සදහන් කර ඇත.

අක්කර භාගයේ සිට අක්කර දෙකහමාරක් දක්වා වී වගාවේ නිරත සෑම ගොවියෙකුට ම වගා කරන ප්‍රමාණය අනුව ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් නොමිලේ ලබා දීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර අක්කර දෙකහමාරක් හෙවත් හෙක්ටෙයාර් 1ක් වගා කරන ගොවියෙකුට හිමි වන ඉන්ධන ප්‍රමාණය ලීටර් 15කි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්