එළඹෙන පෙබරවාරි මාසයේදී ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල යළි ඉහළ යා හැකි බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම සදහන් කරයි. ලෝක වෙළෙඳපොළේ ගෑස් මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙලෙස එළඹෙන මාසයේදී ගෑස්‌ මිලේ සංශෝධනයක් සිදුවිය හැකි බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

එළඹෙන පෙබරවාරි මාසයේදී ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල යළි ඉහළ යා හැකි බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම සදහන් කරයි.ලෝක වෙළෙඳපොළේ ගෑස් මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙලෙස එළඹෙන මාසයේදී ගෑස්‌ මිලේ සංශෝධනයක් සිදුවිය හැකි බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්