මත්පැන් බෝතල්වල ව්‍යාජ ස්ටිකර් ඇලවීමේ සිද්ධිය පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා සදහන් කරයි.

මත්පැන් බෝතල්වල ව්‍යාජ ස්ටිකර් අලවා තිබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා තමාවෙත මූලික වාර්තාවක් ලබාදුන් බවත් එම මත්පැන් බෝතල්වල අලවා තිබුණු සමහර ස්ටිකර් සම්බන්ධයෙන් අපැහැදිලි තාවයක් තිබෙන හෙයින් ස්ටිකර්වල ඩිජිටල් ඉන්ඩිකේෂන් එක හරියාකාරව සිදුවෙනවාද යන්න පිළිබඳව වෝහාරික පරික්ෂණයක් අදාළ විදේශීය ආයතනයෙන් සතියක් තුළ කරවා ගෙන පරීක්ෂණ වාර්ථාවක් ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තුවන බවත් ඔහු කියා සිටී.

ස්ටිකර් ක්‍රමය හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙනවාද යන්නත් ආදායම් බදු නිසි පරිදි ලැබෙනවාද යන්නත් පිළිබඳව සොයාබැලීමට සුරාබදු දෙපාර්තුමේන්තුවේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් යොදවන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්