ජනවාරි 21 වන සෙනසුරාදා පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 8.00 දක්වා පැය 9ක කාලයක් කොළඹ, දෙහිවල, ගල්කිස්ස, කෝට්ටේ, කඩුවෙල මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශය, මහරගම, බොරලැස්ගමුව, කොළන්නාව නගර සභා බල ප්‍රදේශය, කොයිකාවත්ත, මුල්ලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය, රත්මලාන සහ කටුබැද්ද යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ, විදුලි බල මණ්ඩලය සිදු කරනු ලබන අත්‍යවශ්‍ය නවීකරණ කටයුත්තක් හේතුවෙන් අඹතලේ තුළුමං පොම්පාගාරය වෙත විදුලියි සැපයීම අත්හිටුවන බැවින් ජල කප්පාදුවක් සිදු කරන බව ය

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්