පසුගිය දිනවල බොහෝ දෙනා අතර කතා බහට ලක් වූ “පිරිමි සම්භාහනය ගැහැනුන්ට තහනම්” බවට පළවූ මාධ්‍ය වාර්තා සාවද්‍ය බව ආයුර්වේද කොමසාරිස් ආචාර්ය එම්.ඩී.ජේ. අබේගුණවර්ධන මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

එහි දී ඔහු කියා සිටියේ අදාළ පුවත දැක තමන් වික්ෂිප්ත වූ බව ය. තම නාමය යොදා ගනිමින්, තනතුරු නාමය ලෙස “ආයුර්වේද කොමසාරිස් ජනරාල්” ලෙස ආරූඪ තනතුරක් යොදා ගනිමින් තමන් එම ප්‍රකාශය සිදු කළ බවට එම වාර්තාවල සඳහන් වූ බව අබේගුණවර්ධන මහතා සිය නිවේදනය මගින් පෙන්වා දී තිබේ

අදාළ නිවේදනය පහතින්,

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්