රුපියල් ලක්ෂ 10ක අල්ලසක් ගැනීමට උත්සාහ කළ පොලිස් නිලධාරියෙක්ව යාපනයේදී අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ. ඊයේ (17) සවස යාපනය ඉරණමඩු ප්‍රදේශයේ කංකානි හන්දියේදී අදාළ පොලිස් කොස්තාපල්වරයාව අත්අඩංගුවට ගත් බවත් සැකකරු ඉඩමක් නීතිවිරෝධී ලෙස පවරා ගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වෙන නඩු කටයුත්තකට උදව් කිරීම සඳහා පැමිණිලිකරුගෙන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදලක් ඉල්ලා ඇති බවත් විමර්ශන වලදී අනාවරණය වී තිබේ.

එම මුදල ලබාගන්නා අවස්ථාවේදීම අදාළ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බව වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

රුපියල් ලක්ෂ 10ක අල්ලසක් ගැනීමට උත්සාහ කළ පොලිස් නිලධාරියෙක්ව යාපනයේදී අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ. ඊයේ (17) සවස යාපනය ඉරණමඩු ප්‍රදේශයේ කංකානි හන්දියේදී අදාළ පොලිස් කොස්තාපල්වරයාව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්