මහනුවර නගරයේ පාසලක ක්‍රිඩාගාරයේ කාමරයක තිබි  අද (17) පෙරවරුවේ ඝාකනය කළ පුද්ගල මළ සිරුරක් සොයාගත් බව මහනුවර පොලිසිය පවසයි. මෙලෙස ඝාතනයට ලක්ව ඇත්තේ එම පාසල් ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් වශයෙන් සේවය කරමින් සිටි 27 හැවිරිදි තරුණයකි.

අත් පා ගැට ගසා මුඛය ද  රෙදි පටියකින් ගැට ගසා මෙම ඝාතනය සිදු කර තිබු බවත් මෙම මළ සිරුර සම්බන්ධයෙන් පාසලෙන් කළ දැනුම් දීමකට අනුව මළ සිරුර සොයාගෙන ඇති බවත් පොලිසිය සදහන් කරයි.

මහනුවර නගරයේ පාසලක ක්‍රිඩාගාරයේ කාමරයක තිබි  අද (17) පෙරවරුවේ ඝාකනය කළ පුද්ගල මළ සිරුරක් සොයාගත් බව මහනුවර පොලිසිය පවසයි. මෙලෙස ඝාතනයට ලක්ව ඇත්තේ එම පාසල් ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් වශයෙන් සේවය කරමින් සිටි 27 හැවිරිදි තරුණයකි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්