වසර 30කට පසුව ඉතාලියට වඩාත් අවශ්‍යව මාෆියා ප්‍රධානියා වන මෙසීනා ඩෙනාරෝ ව සිසිලි යේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

සිස්ලියේ අගනගරය වන පැලර්මෝ හි සායනයක් තුළ සිටියදී ඔහුව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ඔහු සිසිලියේ කෝසා නොස්රා නම් මාෆියා කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියා ලෙස සැලකෙයි. ඔහු විසින් සිදුකළ ඝාතන රැසකට ඔහු වැරදිකරු වී තිබුණි.

ඉතාලි අගමැති Giorgia Meloni මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ප්‍රශංසා කළේ “මාෆියාව හමුවේ කිසිදා අත් නොහරින බව පෙන්වන රාජ්‍යයේ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක්” ලෙසයි.

20 වැනි සියවසේ සිසිලියානු මාෆියාවේ බලවත්ම ලොක්කා වූ සැල්වටෝර් “ටෝටෝ” රීනා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන වසර 30 කට ආසන්න කාලයක් ගතවී ඇති අතර ඔහු අවසානයේ 2017 හි සිරගෙදරදී මිය ගොස් තිබෙන බව සදහන් වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්