නාගොඩ ශීක්ෂණ රෝහලේ සහකාර අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයෙකු අතුරුදන් වී ඇති බවට ලද පැමිණිල්ලක් මත කළුතර දකුණ පොලීසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ. අධිකරණය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාගේ බිරිඳ විසින් අදාළ පැමිණිල්ල කළ බව පොලීසිය පවසයි.

ඊයේ (14) රාත්‍රියේ වෛද්‍යවරයා පැමිණි බව කියන මෝටර් රථය කළුතර පාළම ආසන්නයේ දමා ගොස් තිබි හමුව තිබේ. කළුතර දකුණ පොලීසිය සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.

නාගොඩ ශීක්ෂණ රෝහලේ සහකාර අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයෙකු අතුරුදන් වී ඇති බවට ලද පැමිණිල්ලක් මත කළුතර දකුණ පොලීසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ. අධිකරණය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාගේ බිරිඳ විසින් අදාළ පැමිණිල්ල කළ බව පොලීසිය පවසයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්