විදේශීය ආධාර මත උරගස්මංහන්දිය පවත්වාගෙන යනු ලබන පාසලක බාලවයස්කාර සිසුවියන් තිදෙනකුට එහි විදුහල්පතිනිය සහ පාලකවරිය බව කියන විදේශීය කාන්තාවක් වේවැලකින් පහර දුන් බව කියමින් එම සිසුවියන් තිදෙනා ගෝනදූව රෝහලට ඇතුළත්ව ප්‍රතිකාර ලබමින් පසුවන බව උරගස්මංහන්දිය පොලීසිය පවසයි.

මෙසේ රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන්නේ අවුරුදු 10 12 සහ 14 යන වයස්වල පසුවන සිසුවියෝ තිදෙනෙකි.

පාසලේ වතුර කරාමයක් කඩා දැමූ බවට චෝදනා කරමින් මෙම බාලවයස්කාර සිසුවියන් තිදෙනාට වේවැලකින්පහරදී ඇති බව ප්‍රදේශයේ උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවැසීය.

මෙම බාලවයස්කාර සිසුවියන්ගේ මවුපියන් මේ බව උරගස්මංහන්දිය පොලීසියට පැමිණිලි කර ඇත.

ලැබී ඇති පැමිණිලි අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යයි.

විදේශීය ආධාර මත උරගස්මංහන්දිය පවත්වාගෙන යනු ලබන පාසලක බාලවයස්කාර සිසුවියන් තිදෙනකුට එහි විදුහල්පතිනිය සහ පාලකවරිය බව කියන විදේශීය කාන්තාවක් වේවැලකින් පහර දුන් බව කියමින් එම සිසුවියන් තිදෙනා ගෝනදූව රෝහලට ඇතුළත්ව ප්‍රතිකාර ලබමින් පසුවන බව උරගස්මංහන්දිය පොලීසිය පවසයි.

මෙසේ රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන්නේ අවුරුදු 10 12 සහ 14 යන වයස්වල පසුවන සිසුවියෝ තිදෙනෙකි.

පාසලේ වතුර කරාමයක් කඩා දැමූ බවට චෝදනා කරමින් මෙම බාලවයස්කාර සිසුවියන් තිදෙනාට වේවැලකින්පහරදී ඇති බව ප්‍රදේශයේ උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවැසීය.

මෙම බාලවයස්කාර සිසුවියන්ගේ මවුපියන් මේ බව උරගස්මංහන්දිය පොලීසියට පැමිණිලි කර ඇත.

ලැබී ඇති පැමිණිලි අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්