වාරියපොල රඹුකන වෙලව ප්‍රදේශයේදී අද (13) සවස දෙපිරිසක් අතර ඇතිවූ ආරවුලකදී වයස අවුරුදු 28 ක තරුණයකු කපාකොටා ඝාතනය කර ඇති බව වාරියපොල පොලිසිය කියයි.

මීට අමතරව එම පවුලේම තිදෙනකු ඇතුළු තවත් පිරිසක් ගැටුම අවස්ථාවේදී තුවාල ලබා නිකවැරටිය මූලික රෝහලට ඇතුලත් කර ඇත.

මියගිය පුද්ගලයාගේ බාල සොහොයුරාද බරපතළ තුවාල ලබා ඇතැයිද පොලිසිය කියයි.

තුවාල ලද පිරිස අතර මියගිය පුද්ගලයා ගේ වැඩිමහල් සොහොයුරියද වේ.

මෙම පවුල සහ ගමේ පිරිසක් අතර කාලයක සිට ආරවුලක් තිබි ඇති අතර මියගොස් සිටින පුද්ගලයා සහ තුවාල ලබා සිටින එම පවුලේ පිරිස මත් ද්‍රව්‍ය චෝදනා මත සිරදඩුවම් විද පැමිණි පිරිසක් බවද පොලිසිය කියයි.

වාරියපොල රඹුකන වෙලව ප්‍රදේශයේදී අද (13) සවස දෙපිරිසක් අතර ඇතිවූ ආරවුලකදී වයස අවුරුදු 28 ක තරුණයකු කපාකොටා ඝාතනය කර ඇති බව වාරියපොල පොලිසිය කියයි.

මීට අමතරව එම පවුලේම තිදෙනකු ඇතුළු තවත් පිරිසක් ගැටුම අවස්ථාවේදී තුවාල ලබා නිකවැරටිය මූලික රෝහලට ඇතුලත් කර ඇත.

මියගිය පුද්ගලයාගේ බාල සොහොයුරාද බරපතළ තුවාල ලබා ඇතැයිද පොලිසිය කියයි.

තුවාල ලද පිරිස අතර මියගිය පුද්ගලයා ගේ වැඩිමහල් සොහොයුරියද වේ.

මෙම පවුල සහ ගමේ පිරිසක් අතර කාලයක සිට ආරවුලක් තිබි ඇති අතර මියගොස් සිටින පුද්ගලයා සහ තුවාල ලබා සිටින එම පවුලේ පිරිස මත් ද්‍රව්‍ය චෝදනා මත සිරදඩුවම් විද පැමිණි පිරිසක් බවද පොලිසිය කියයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්