ලබන සඳුදා (16) සිට කෙටිදුර දුම්රිය ගමන්වාර 30 ක් අවලංගු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ වියදම අඩුකිරීම සඳහා එම පියවර ගන්නා බවය.

අවලංගු කළ දුම්රිය ගමන්වාර 30 ට ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන් වාර 18 ක්, මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන්වාර 8 ක්, පුත්තලම සහ කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය දෙක බැගින් ඇතුළත්ව තිබේ.

මේ පිළිබද අදහස් දක්වමින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ දුම්රිය සේවක හිඟය සහ වියදම් අඩු කිරීම සඳහා මගීන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගමන් නොකරන දුම්රිය වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කර මෙම දුම්රිය ගමන්වාර අඩු කළ බවත් මගී ජනතාවට අවම අපහසුවක් වන ආකාරයට එය ක්‍රියාත්මක කරන බවත්ය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්