ජන. 10 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මොනරාගල පොලිස් කොට්ඨාසයේ වැඩබලන ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී එම්.බී.එස්.එස්. සිසිල කුමාරගේ සේවය තහනම් කර තිබේ.

සිය නිල නිවාසයේ ගංජා තබා ගැනීම ඇතුළු විෂමාචාර චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ජනවාරි 8 වන දින අත්අඩංගුවටගත් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා මේ වන විට අධිකරණයේ රැඳවුම් නියෝගයක් මත පොලිස් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ නිලධාරීන් භාරයේ පසුවන අතර ජාතික පොලිස් කොමිසමේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා විසින් මෙලෙස ඔහුගේ වැඩතහනම් කරනු ලැබ ඇත.

ජන. 10 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මොනරාගල පොලිස් කොට්ඨාසයේ වැඩබලන ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී එම්.බී.එස්.එස්. සිසිල කුමාරගේ සේවය තහනම් කර තිබේ. ජාතික පොලිස් කොමිසමේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා විසින් මෙලෙස ඔහුගේ වැඩතහනම් කරනු ලැබ ඇත.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්