කල්පිටිය සංචාරක උසාවි භූමියේ නඩු භාණ්ඩ වශයෙන් ගාල් කර තිබූ ලොරි රථයක හා ත්‍රිරෝද රථයක බැටරි දෙකක් ගලවා අබිලි යකඩ මිලදී ගන්නා ව්‍යාපාරිකයකුට විකුණු බව කියන පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු  සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් බව කල්පිටිය පොලිසිය පවසයි.

කල්පිටිය පොලීසියට අනියුක්තව රාජකාරි කරන කල්පිටිය සංචාරක උසාවියේ ආරක්ෂක රාජකාරියේ යොදවා සිටි පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙක් මෙසේ සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මෙම බැටරි දෙක රුපියල් 4500 ක මුදලකට විකුණා ඇති බවත් එම මුදල පසුව ලබා ගැනීමට නියමිතව සිට ඇති බවත් උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් කියා සිටී. පොලිස් කොස්තාපල්වරයා විසින් ලබා දුන් බව කියන මෙම බැටරි දෙක මිලදී ගත් බව කියන අබිලි යකඩ මිලදී ගන්නා ව්‍යාපාරිකයා සහ එම බැටරි 2 ලොරි රථයක පටවාගෙන සිටි එම ලොරි රථය රියදුරා ද සැකපිට සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් බව කල්පිටිය පොලිසිය වැඩිදුරටත් පවසයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්