රජයේ විශ්‍රාමිකයන්ට ජනවාරි මාසයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවිය හැකි දිනයක් නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බව වාර්තාවේ.විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමට මුදල් බැංකුවලට නොලැබීම නිසා දහස් සංඛ්‍යාත විශ්‍රාමිකයන්ට ඊයේ (10) පෙරවරුවේ බැංකු අසල සිට හිස් අතින් නිවෙස්වලට යාමට සිදුවූහ.

මේ මාසයේ විශ්‍රාම වැටුප් මුදල් අදාළ බැංකු ශාඛාවලට අද මුදා හරින බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා පැවසීය.භාණ්ඩාගාරයේ මූල්‍ය තත්වය හේතුවෙන් මුදල් බැංකුව වෙත මුදාහැරීම ප්‍රමාද වූ බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

විශ්‍රාම වැටුප සඳහා මාසිකව වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් කෝටි 2600 කි.මේ මාසයේ විශ්‍රාම වැටුප් මුදල් අදාළ බැංකු ශාඛාවලට අද මුදා හරින බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා පැවසීය.

භාණ්ඩාගාරයේ මූල්‍ය තත්වය හේතුවෙන් මුදල් බැංකුව වෙත මුදාහැරීම ප්‍රමාද වූ බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.විශ්‍රාම වැටුප සඳහා මාසිකව වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් කෝටි 2600 කි.

ඒ අතර

රජයේ ආදායම් වියදම් කළමනාකරණයේදී රාජ්‍ය සේවක වැටුප්, විශ්‍රාම වැටුප් සහ සුබසාධන දීමනා වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛතාව ලබාදෙන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අනියත බියක් ඇති කරගත යුතු නොවන බවයි.

පවතින ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට ස්ථාවර මට්ටමකට පත් කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක බවද ඔහු එමඟින් පවසනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්