ධීවර බෝට්ටු 07ක් මෝදර, ලෙල්ලම, මුහුදු තීරයේදී ගිනිගෙන විනාශ වී තිබෙන බව වාර්තා වේ. අද (11) අලුයම 01.30ට පමණ ගින්න සිදුව ඇති බවත් ගින්නෙන් තවත් බෝට්ටු එංජින් 02ක් සහ ධීවර ආම්පන්න කිහිපයක් විනාශ වී තිබෙන බවත් පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය සඳහන් කරයි.

හෙට්ටියාවත්ත ගිනිනිවීම් ඒකකයේ නිලධාරින් සහ පොලීසිය එක්ව ගින්න මැඩපවත්වා ඇති අතර
ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැති අතර මෝදර පොලීසිය සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරයි.

ධීවර බෝට්ටු 07ක් මෝදර, ලෙල්ලම, මුහුදු තීරයේදී ගිනිගෙන විනාශ වී තිබෙන බව වාර්තා වේ. අද (11) අලුයම 01.30ට පමණ ගින්න සිදුව ඇති බවත් ගින්නෙන් තවත් බෝට්ටු එංජින් 02ක් සහ ධීවර ආම්පන්න කිහිපයක් විනාශ වී තිබෙන බවත් පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය සඳහන් කරයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්