සල්ලි ඉස්සරහ මිනිස්සු කොයිතරම් නම් අසරණ වෙනවද.

ගුරුවරයෙක් තැබූ මේ සටහනත් ඊට නිදසුනක්.

සමාජ මාධ්‍යයේ හුවමාරු වුණු මේ කතාව කියවන ඔබටත් ඒ අසරණ හැඟීම දැනේවි… ඒ සංවේදී හැඟීම දැනේවි…

“සර් මම වෙන ස්කෝලෙකට යනවා..

හේතුව – මම ගොඩක් දුර ඉදන් එන්නෙ,තාත්තට මට වියදම් කරන්න සල්ලි නෑ..ඉතින් ගෙවල් ලග තියන ස්කෝලෙකට යන්න මං තීරණය කරා..

එහෙම කිව්වෙ ඇස් දෙකේ කදුලු පුරවගෙන…

මේ එක කතාවක්..මෙහෙම දුක්බර කතා කොච්චර නම් ඇතිද..?
පංසලකට දෙන දෙයක් මේ වගේ අහිංසකයෙක්ට දෙන්න..ඒ පිනම ඇති..නිවන් දකින්න..පුතේ ඔයාට දවසක අනිවාර්‍යෙන්ම හරියයි..
සුභ අනාගතයක්..”

සල්ලි ඉස්සරහ මිනිස්සු කොයිතරම් නම් අසරණ වෙනවද.

ගුරුවරයෙක් තැබූ මේ සටහනත් ඊට නිදසුනක්.

සමාජ මාධ්‍යයේ හුවමාරු වුණු මේ කතාව කියවන ඔබටත් ඒ අසරණ හැඟීම දැනේවි… ඒ සංවේදී හැඟීම දැනේවි…

“සර් මම වෙන ස්කෝලෙකට යනවා..

හේතුව – මම ගොඩක් දුර ඉදන් එන්නෙ,තාත්තට මට වියදම් කරන්න සල්ලි නෑ..ඉතින් ගෙවල් ලග තියන ස්කෝලෙකට යන්න මං තීරණය කරා..

එහෙම කිව්වෙ ඇස් දෙකේ කදුලු පුරවගෙන…

මේ එක කතාවක්..මෙහෙම දුක්බර කතා කොච්චර නම් ඇතිද..?පංසලකට දෙන දෙයක් මේ වගේ අහිංසකයෙක්ට දෙන්න..ඒ පිනම ඇති..නිවන් දකින්න..
පුතේ ඔයාට දවසක අනිවාර්‍යෙන්ම හරියයි..සුභ අනාගතයක්..”

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්