බිත්තර ආනයනය කිරීමේදී ශීතකරණ සහිත බහාලුම්වල බිත්තර රැගෙන ආ යුතු බව සමස්ත ලංකා බිත්තර වෙළෙඳ සංගමයේ සභාපති ඇන්ටන් නිශාන්ත අප්පුහාමි සදහන් කරයි. එය ආහාර ප්‍රවාහනයේදී ලෝක නීතිය බවත් එලෙස සෙල්සියස් අංශක 6ත් 10ත් අතර සිසිලනයක් යටතේ රැගෙන ආ යුතු බිත්තර පැය 72කට වඩා වැඩි කාලයක් තබා ගත නොහැකි බව ත් ඔහු කීය.

එලෙස තබා ගත හැකි වන්නේ ද සාමාන්‍ය ශීතකරණ තුළ නිසා එම බිත්තර විවෘත වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට නම් ඒ සඳහා ශීතකරණ ද තිබිය යුතු බව සමස්ත ලංකා බිත්තර වෙළෙඳ සංගමයේ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

එසේ නොමැතිව පැය 72ක් ඉක්මවා විකුණන බිත්තරයක් යනු 50%ක් නරක් වූ බිත්තරයක් බව ද ඔහු අවධාරණය කරයි. වත්මන් වෙළෙඳ ඇමතිවරයා මැදිහත් වී පිටරටින් ගේන බිත්තර විවෘත වෙළෙඳපොළෙහි විකිණීමට හැකියාවක් නැති බව ඔහු පෙන්වා දුනි.

මෙවැනි තත්ත්වයක් යටතේ ආනයනය කරන බිත්තර ආමි එකට හෝ කේක් වැනි දෑ නිෂ්පාදනය කරන බේකරිවලට ලබා දිය හැකි බව ද අවධාරණය කළ සභාපතිවරයා තමන්ට දැන ගන්නට ඇති පරිදි ප්‍රථම අදියරේදී ගෙන එන බිත්තර ප්‍රමාණය මෙරට දින දෙකක බිත්තර නිෂ්පාදනය බව සඳහන් කරයි.

කෙසේ වෙතත් ආමි එකට හා බේකරිවලට දැනට යන්නේ මෙරට නිෂ්පාදන කරන බිත්තර බැවින් වෙළෙඳපොළෙහි බිත්තරවල යම් මිල අඩුවීමක් සිදු විය හැකි බව ත් ලබන සෙනසුරාදා වන විට තමන් බිත්තර තොග මිල රුපියල් 50/-ට වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ත් සමස්ත ලංකා බිත්තර වෙළෙඳ සංගමයේ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්