නිධානයකින් ගත් මැණික් ගල් ඔබ්බවන ලද වෛත්‍යයක් විශේෂ කාර්ය බළකාය විසින් සොයාගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ. රුපියල් කෝටි 100ක මුදලකට අලෙවි කිරීමට සූදානම් කර තිබූ එම මැණික් ගල් ඔබ්බවන ලද වෛත්‍යය සමග සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ද විශේෂ කාර්ය බලකාය නිලධාරීන්ගේ අත්අඩංගුවට පත්වී තිබේ.

වේයන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ සිදුකළ වැටලීමකදී අලෙවි කිරීමට සූදානම් කර තිබූ නිධානයකින් ගත් මැණික් ගල් ඔබ්බවන ලද එම වෛත්‍යය සොයාගෙන තිබුණ අතර කෝන්ගල ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 22ක් සහ 34 ක් වන පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු සඳහා වේයන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය වෙත භාර දී ඇති බව විශේෂ කාර්ය බළකාය පවසයි.

නිධානයකින් ගත් මැණික් ගල් ඔබ්බවන ලද වෛත්‍යයක් විශේෂ කාර්ය බළකාය විසින් සොයාගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ. රුපියල් කෝටි 100ක මුදලකට අලෙවි කිරීමට සූදානම් කර තිබූ එම මැණික් ගල් ඔබ්බවන ලද වෛත්‍යය සමග සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ද විශේෂ කාර්ය බලකාය නිලධාරීන්ගේ අත්අඩංගුවට පත්වී තිබේ.

source – adaderana

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්