චීනයේ අද අලුයම සිදු වූ දරුණු රිය අනතුරක් හේතුවෙන් 17ක් මියගොස් තවත් 22ක් තුවාල ලබා ඇතැයි චීන මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

එරට වේලාවෙන් අලුයම 1 ට පමණ ජියැන්ග්ෂි පළාතේ නන්චාන්ග් නගරයේදී මෙම රිය අනතුර සිදුව තිබේ.

රිය අනතුරට හේතුව සෙවීම සඳහා විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බවත් රිය අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ අධික මීදුමක් එම ප්‍රදේශයේ තිබී ඇති බවත් නන්චාන්ග් පොලිසිය පවසා ඇත.

අවමංගල්‍ය උත්සවයක් සඳහා සහභාගී වීමට පිටත්ව යාමට පැමිණි පිරිසක් චීනයේ සිරිත් විරිත් වලට අනුව මළවුන් වෙනුවෙන් පුජාවක් අනතුර සිදු වූ ස්ථානයේ සිට පවත්වා ඇති අතර ට්‍රක් රථයක් එහි ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව ඇති බව චීන ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

මියගිය සහ තුවාල ලැබූ බොහෝ දෙනා එම අවමංගල්‍ය උත්සවය සඳහා සහභාගී වීමට යෑමට පැමිණි පුද්ගලයන් බව එම මාධ්‍ය පෙන්වා දී ඇත.

චීනයේ අද අලුයම සිදු වූ දරුණු රිය අනතුරක් හේතුවෙන් 17ක් මියගොස් තවත් 22ක් තුවාල ලබා ඇතැයි චීන මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

එරට වේලාවෙන් අලුයම 1 ට පමණ ජියැන්ග්ෂි පළාතේ නන්චාන්ග් නගරයේදී මෙම රිය අනතුර සිදුව තිබේ.

රිය අනතුරට හේතුව සෙවීම සඳහා විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බවත් රිය අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ අධික මීදුමක් එම ප්‍රදේශයේ තිබී ඇති බවත් නන්චාන්ග් පොලිසිය පවසා ඇත.

අවමංගල්‍ය උත්සවයක් සඳහා සහභාගී වීමට පිටත්ව යාමට පැමිණි පිරිසක් චීනයේ සිරිත් විරිත් වලට අනුව මළවුන් වෙනුවෙන් පුජාවක් අනතුර සිදු වූ ස්ථානයේ සිට පවත්වා ඇති අතර ට්‍රක් රථයක් එහි ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව ඇති බව චීන ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

මියගිය සහ තුවාල ලැබූ බොහෝ දෙනා එම අවමංගල්‍ය උත්සවය සඳහා සහභාගී වීමට යෑමට පැමිණි පුද්ගලයන් බව එම මාධ්‍ය පෙන්වා දී ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්