අපි ඔහුව නම කියූ සැනින් හඳුනන්නේ ජනප්‍රිය ගායන තරුවක් හැටියට.

නමුත් ඔහු සතුන්ට අසීමිතව ආදරය කරන සතුන් රැකබලා ගන්නා කාරුණික හදවතක් ඇති පුද්ගලයෙක්.

ඔව්.. මේ කියන්නෙ ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පි මංජුල පුෂ්පකුමාර ගැන.

කොහොම නමුත් ඔහු මේ කරගෙන යන කටයුතු ගැන තරමක් කළකිරීමෙන් යුතු සටහනක් තබා තිබෙනු දකින්න ලැබුණා.කොයිතරම් හොඳ දේවල් කරත් වැරැද්දක් දකින මිනිස්සු මේ මිහිපිට ඕනි තරම් කියන කතාවට එක් උදාහරණයක් මේ….

“අපි හම්බ කරන දේකින් සත්තුන්ට කන්න බොන්න දෙන්නේ දැන් අවුරුදු ගානක ඉදන්.කවදාවත්ම කිසිම කෙනෙක්ගෙන් එක සතයක් අරන් නෑ

මේ ගන්නෙත් නෑ ගන්න උවමනාවකුත් නෑ

ඒත් අහල පහල මිනිස්සු කියල අපිට ඩොනේශන් ලැබෙනව කියලා.ඒ මිනිස්සුන්ගේ සත්තුන්ට කන්න දෙන්නෙත් අපි

ඇත්තටම මිනිස්සුනම් මහ පුදුම ජරා ජාතියක්…. කොයිතරම් කැපවීම් කරල හොද දේවල් කරත් ඒකටත් කතාවක් හදන්න තමයි මනුසත්තු බලන්නේ….”

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්