දරුවෙක්ට පියෙක්ගේ අහිමිවීම කෙතරම් දරාගන්න අපහසු කාරණාවක් ද යන්න හොඳින්ම දන්නේ ඒ අඳුරු අත්දැකීමට මුහුණ දුන් අයෙක්ම පමණයි.

ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පි ගයාන් ගුණවර්ධන ද ඒ අහිමිවීමේ වේදනාව අසීමිතව විඳවන්නෙක්.මොකද ගෙවුණු වසරේ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පි නුවන් ගුණවර්ධනයන්, ගයාන්ගේ පියාණන් දිවිගමන නිමා කරනවා.

ඒ මීට මසකට ඉහතදී…

“මගෙ පණ.අපිව තනිකරලා ගිහිං අදට හරියටම මාසයක්
(2023.01.08)

මාව, මගෙ අක්කව, අපෙ අම්මව කිසිම අඩුපාඩුවක් නොකර බලාගත්තු ඔයා කොහෙ හරි ඉඳන් සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතනවා අපිවත් බලාගෙන….අපිට ගොඩාක් පාලුයි Dada.සතුටින් ඉන්න ”


දරුවෙක්ට පියෙක්ගේ අහිමිවීම කෙතරම් දරාගන්න අපහසු කාරණාවක් ද යන්න හොඳින්ම දන්නේ ඒ අඳුරු අත්දැකීමට මුහුණ දුන් අයෙක්ම පමණයි.

ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පි ගයාන් ගුණවර්ධන ද ඒ අහිමිවීමේ වේදනාව අසීමිතව විඳවන්නෙක්.මොකද ගෙවුණු වසරේ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පි නුවන් ගුණවර්ධනයන්, ගයාන්ගේ පියාණන් දිවිගමන නිමා කරනවා.

ඒ මීට මසකට ඉහතදී…

“මගෙ පණ.අපිව තනිකරලා ගිහිං අදට හරියටම මාසයක්
(2023.01.08)

මාව, මගෙ අක්කව, අපෙ අම්මව කිසිම අඩුපාඩුවක් නොකර බලාගත්තු ඔයා කොහෙ හරි ඉඳන් සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතනවා අපිවත් බලාගෙන….අපිට ගොඩාක් පාලුයි Dada.සතුටින් ඉන්න “

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්