ජනතාව කුසගින්නෙන් මිරිකෙත්දී කොළඹ පුරපතිනියගෙන් මිලියන ගණනක නත්තල් කෑම මේසයක් සමග පාටි දාලා

කොළඹට නගරාධිපතිනී රෝසි සේනානායක මහත්මිය මෙවර නත්තල නිවෙසේදී ඉතා සරුසාර ලෙස සමරා තිබේ.

කොළඹ සිටින අල් ජසීරා මාධ්‍ යවේදිනිය එම නත්තල් කෑම මේසයේ පින්තූර සමාජ ජාලයවලට මුදා හරිමින් පවසන්නේ මෙතෙක් පැවති දරුණුම ආර්ථික අර්බුදයට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටියදී මිලියන ගණන් කුසගින්නෙන් පෙලෙද්දී නගරාධිපතිනිය මෙසේ නත්තල් සමරා ඇති බවය.

මෙම කෑම මේසය රස විද ඇත්තේ කොළඹ සිටින ඇමරිකානු තානාපතිති ජූලි චන්ග් මහත්මියගේ ප‍්‍රධානත්වයෙනි.

ජනතාව කුසගින්නෙන් මිරිකෙත්දී කොළඹ පුරපතිනියගෙන් මිලියන ගණනක නත්තල් කෑම මේසයක් සමග පාටි දාලා

කොළඹට නගරාධිපතිනී රෝසි සේනානායක මහත්මිය මෙවර නත්තල නිවෙසේදී ඉතා සරුසාර ලෙස සමරා තිබේ.

කොළඹ සිටින අල් ජසීරා මාධ්‍ යවේදිනිය එම නත්තල් කෑම මේසයේ පින්තූර සමාජ ජාලයවලට මුදා හරිමින් පවසන්නේ මෙතෙක් පැවති දරුණුම ආර්ථික අර්බුදයට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටියදී මිලියන ගණන් කුසගින්නෙන් පෙලෙද්දී නගරාධිපතිනිය මෙසේ නත්තල් සමරා ඇති බවය.

මෙම කෑම මේසය රස විද ඇත්තේ කොළඹ සිටින ඇමරිකානු තානාපතිති ජූලි චන්ග් මහත්මියගේ ප‍්‍රධානත්වයෙනි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්