තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් – මංජුලා තිළිණි කියන ආදරණීය යුවළ ගැන විශේෂ හැඳින්වීම් අවශ්‍යය වෙන්නෙ නෑනෙ.

මොකද ඩිල්ෂාන් කියන්නෙ මෙරට ක්‍රිකට් වංශ කතාව තුළ ඉහළින්ම නම රැන්ඳූ සුපිරි ක්‍රීඩකයෙක්.මංජුලා තිළිණි කියන්නෙත් කාලයක් පුංචි තිරයෙන් අපේ ආලින්දයට පැමිණි රංගන ශිල්පිනියක්.

දැන් නම් ඔවුන් විදෙස්ගතවයි වෙසෙන්නේ.ඒ නිසාම සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ තමයි අපිට ඔවුන් ගැන නිතර තොරතුරු අහන්න ,දකින්න ලැබෙන්නේ.

මේ කතාවත් එහෙම සමාජ මාධ්‍යයෙන් අපේ ඇස ගැටුණු රූ එකතුවක් ගැනයි.ඩිල්ෂාන්ගේ ආදරණීය පවුලේ සොඳුරු රූ එකතුවක් තමයි මේ විදියට අපේ ඇස ගැටුණේ.

බලන්නකො පොඩ්ඩො ටිකත් දැන් හරි ලොකුයි….

තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් – මංජුලා තිළිණි කියන ආදරණීය යුවළ ගැන විශේෂ හැඳින්වීම් අවශ්‍යය වෙන්නෙ නෑනෙ.

මොකද ඩිල්ෂාන් කියන්නෙ මෙරට ක්‍රිකට් වංශ කතාව තුළ ඉහළින්ම නම රැන්ඳූ සුපිරි ක්‍රීඩකයෙක්.

මංජුලා තිළිණි කියන්නෙත් කාලයක් පුංචි තිරයෙන් අපේ ආලින්දයට පැමිණි රංගන ශිල්පිනියක්.

දැන් නම් ඔවුන් විදෙස්ගතවයි වෙසෙන්නේ…

ඒ නිසාම සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ තමයි අපිට ඔවුන් ගැන නිතර තොරතුරු අහන්න ,දකින්න ලැබෙන්නේ.

මේ කතාවත් එහෙම සමාජ මාධ්‍යයෙන් අපේ ඇස ගැටුණු රූ එකතුවක් ගැනයි….

ඩිල්ෂාන්ගේ ආදරණීය පවුලේ සොඳුරු රූ එකතුවක් තමයි මේ විදියට අපේ ඇස ගැටුණේ.

බලන්නකො පොඩ්ඩො ටිකත් දැන් හරි ලොකුයි….

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්